Jmenovité napájecí napetí: 24V ss

Maximální rozsah napájecího napetí: 16 až 30V ss

Maximální trvale spínaný proud: 1,5A

Frekvence PWM signálu: cca 100 Hz

Meze pomeru PWM: nastavitelné mezi 0 – 100%

Pripojení napetí na výstup prístroje muže vést k jeho poškození! V prípade prurazu spínacího prvku se na výstupu objeví napájecí napetí!

Vyrábené verze podle štítku se symbolem:

EGP-24.1 - bocní kartác       EGP-24.2 - válcový kartác
EGP-24.3 - prední kartác      EGP-24.4 - zadní sání

Po dohode symboly dle požadavku zákazníka